1.a/1, 1.b/1, 1.c/1 in 1.d/1: Pokrajinski muzej Maribor in staro mestno jedro