1.a/1, 1.b/1 in 1.c/1: 19. 6. 2019 – strokovna ekskurzija ( Lasertehnik in BNM )