1.d/1 in 1.e/1: obisk Knjižnice Tezno in delavnica Učenje učenja