12. 5. 2021: 3.a/1, 3.b/1 in 3.c/1 – strokovne dejavnosti