2.a/1, 2.b/1 in 2.c/1: 29. 5. in 30. 5. 2018 – zdravstvena vzgoja