2.a/1 in 2.b/1: strokovna ekskurzija Krapina in Zagreb