Izdali smo novo šolsko glasilo

Izdali smo novo šolsko glasilo: GLASILO TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA MARIBOR, SREDNJE STROJNE ŠOLE