Javno naročilo: Popravilo strehe – zamenjava žlote

Predmet javnega naročila: zbiranje ponudb storitve gradenj: POPRAVILO STREHE –  ZAMENJAVA ŽLOTE.