OKROŽNICA »DAN VARNE VOŽNJE«

V petek, 21. 4. 2017, bomo organizirali interesno dejavnost »Dan varne vožnje« za 1. a/1, 1. b/1, 1. c/1, 2. a/1, 2. b/1, 2. c/1, 3. a/1, 3. b/1, 3. c/1, 4. a/1, 4. b/1 in 4. c/1.

S poukom boste začeli ob 7.30 po urniku in ob 7.55 odšli na šolsko dvorišče. Z nadzornimi učitelji si boste po skupinah ogledali:

  1. Predstavitev reševalca na motorju (šolsko dvorišče)
  2. Poligon in simulator varne vožnje  (šolsko parkirišče)
  3. Tuning, kart, formula (šolsko dvorišče)
  4. Predstavitev in ogled Tuškovega avta, električnega avta in i8 (šolsko dvorišče)
  5. Predstavitev in ogled motorjev in podjetja Moto nautika (šolsko dvorišče)
  6. Varna vožnja z Branetom Küzmičem (učilnica C 001) in predstavitev avtošol Hitrost, AMD TAM in Lešnik (šolska avla).

Posamezni del programa bo trajal 30 min, nato se premaknete na naslednjo postajo po krožnem sistemu do zadnje. 3. a/1, 3. b/1 in 4. c/1 začnejo s poukom ob 11.20, ostali razredi pa ob 12.10. Odmor za malico bo 9.45-10.15.

Skupine in nadzorni učitelji:

SKUPINE RAZRED NADZORNI UČITELJ
1. SKUPINA 3. a/1 Vanja ZELENC
  3. b/1  Petar KOS
2. SKUPINA 1. a/1 Franc JAKOPIČ
  2. a/1 Roman TAMŠE
3. SKUPINA 1. b/1 Aleksander VUDLER
  4. a/1 Viktorija ŠIJANEC
4. SKUPINA 1.c/1 Martin ŠKORJANC
  4. b/1 Irena WEISSENSTEINER
5. SKUPINA 2.b/1 Branko BELE
  2. c/1 Aleš SMOLE
6. SKUPINA 3. c/1 Zmago CIRINGER
  4. c/1 Branko GREGORC

V primeru slabega vremena bo razen poligona varne vožnje dogajanje predstavljeno v šolske delavnice.

Prosimo, da dosledno upoštevate navodila nadzornih učiteljev, rediteljev in organizatorjev prireditve zaradi varnosti in nemotenega poteka dogodka!

ORGANIZATORJI PRIREDITVE