Podelitev spričeval zaključnega izpita – jesenski rok 2018/2019

Podelitev spričeval zaključnega izpita bo v petek, 30. 8. 2019 ob 10.00 v matičnih učilnicah (pri razrednikih).