Prevzem učbenikov

Učbenike za šolsko leto 2020/21 lahko predčasno prevzamete 25. 8., 26. 8., 27. 8. in 31. 8. 2020 od 8.00 do 10.00 ure v prostorih učbeniškega sklada.
Ob prevzemu učbenikov potrebujete POTRDILO O PLAČILU IZPOSOJEVALNINE.