Prvi dan šole – seznam razredov, razrednikov SSI, PTI in SPI programi 2019/20

Seznam razredov, razrednikov SSI in PTI programi. 

Razred Razrednik program Prostor URA
1.a/1 Marjanovič Vlasta SSI – strojni tehnik (STRT) C 203 8.00
1.b/1 Sabolek Zdenka SSI – strojni tehnik (STRT) C 201 8.00
1.c/1 Podbrežnik Andrej SSI – tehnik mehatronike (TMEH) C 113 8.00
1.d/1 Mertelj Manja SSI – tehnik mehatronike (TMEH) C 101 8.00
1.e/1 Gajšek Franc PTI – strojni tehnik (STRT PTI) C 312 10.00
1.f/1 Pernek Bogdan PTI – avtoservisni tehnik (AST PTI) C 301 10.00
2.a/1 Marek Crnjac Leila SSI – strojni tehnik (STRT) C 103 10.00
2.b/1 Arnuš Ramona SSI – strojni tehnik (STRT) C 001 10.00
2.c/1 Bele Branko SSI – tehnik mehatronike (TMEH) C 111 10.00
2.d/1 Šenveter Jernej PTI – strojni tehnik (STRT PTI) A 207 10.00
2.e/1 Šuhel Boštjan PTI – avtoservisni tehnik (AST PTI) A 209 10.00
3.a/1 Irena Weissensteiner SSI – strojni tehnik (STRT) C 108 10.00
3.b/1 Viktorija Šijanec SSI – strojni tehnik (STRT) C 213 10.00
3.c/1 Anka Jemenšek SSI – tehnik mehatronike (TMEH) C 205 10.00
4.a/1 Suzana Dvoršič SSI – strojni tehnik (STRT) C 308 10.00
4.b/1 Volk Vladimira SSI – strojni tehnik (STRT) C 208 10.00
4.c/1 Boris Knez SSI – tehnik mehatronike (TMEH) B 104 10.00

 

Seznam razredov, razrednikov SPI programi.

Razred Razrednik program Prostor URA
1.a/2 Cizl Boris SPI – avtoserviser (AS) C 310 8.00
1.b/2 Dobrin Laura SPI – avtoserviser (AS) C 205 8.00
1.c/2 Merklin Dušan SPI – avtokaroserist (AK) C 001 8.00
1.d/2 Juršič Marko SPI – inštalater strojnih instalacij (ISI)

SPI – oblikovalec kovin orodjar (OKO)

C 003 8.00
1.e/2 Gradišnik Breznik Maja SPI – mehatronik operater (MEHO) C 105 8.00
2.a/2 Franc Jakopič SPI – avtoserviser (AS) C 305 10.00
2.b/2 Željka Premzl SPI – avtoserviser (AS) C 211 10.00
2.c/2 Roman Tamše SPI – avtokaroserist (AK)

SPI – oblikovalec kovin orodjar (OKO)

C 101 10.00
2.d/2 Franci Krepša SPI – inštalater strojnih instalacij (ISI) C 301 10.00
2.e/2 Julija Fras SPI – mehatronik operater (MEHO) C 005 10.00
3.a/2 Katja Majcenovič SPI – avtoserviser (AS) C 113 10.00
3.b/2 Tomislav Horvat SPI – avtoserviser (AS) A 205 10.00
3.c/2 Hanželj Mojca SPI – avtokaroserist (AK)

SPI – avtoserviser (AS)

C 003 10.00
3.d/2 Zmago Ciringer SPI – mehatronik operater (MEHO) A 111 10.00
3.e/2 Vanja Zelenc SPI – oblikovalec kovin orodjar (OKO)

SPI – inštalater strojnih instalacij (ISI)

C 105 10.00