Razpored izposoje učbenikov

RAZPORED IZPOSOJE UČBENIKOV

Obvestilo za dijake:

  1. Učbenike boste prejeli v prvem tednu pouka po razporedu.
  2. Z učbeniki skrbno ravnajte (učbenik ostaja v fondu najmanj 3 leta, prosim če jih lahko zavijete) .
  3. Vsi učbeniki so opremljeni z žigom, v katerega se je potrebno vpisati s priimkom in imenom ter razredom.
  4. Z izposojo se obvežete, da boste učbenike vrnil ob koncu pouka v tem šolskem letu.
  5. V kolikor še niste dobili položnice ali ste jo izgubili ali je še niste plačali, lahko ob delitvi učbenikov vplačate izposojnino in takoj prejmete učbenike (prosim za točen znesek). Obvestilo o stanju plačila in višini izposojnine dobite pri razredniku.
  6. Prostori učbeniškega sklada so v A116. Na dan izposoje vas bomo v razred prišli iskat.
  7. Za izposojo učbenikov se postavite v vrsto po abecednem redu. Ta dan v šolo pridite s torbo, da boste imeli učbenike kam pospraviti.
  8. Izposoja učbenikov je možna SAMO DO KONCA SEPTEMBRA
razred IE1 IE2
1. A Torek 5.9.2017 Torek 5.9.2017
1. B Torek 5.9.2017 Torek 5.9.2017
1. C Torek 5.9.2017 Torek 5.9.2017
1. D Ponedeljek 4.9.2017 Torek 5.9.2017
1. E Ponedeljek 4.9.2017 Torek 5.9.2017
2. A Torek 5.9.2017 Četrtek 7.9.2017
2. B Torek 5.9.2017 Četrtek 7.9.2017
2. C Četrtek 7.9.2017 Četrtek 7.9.2017
2. D Četrtek 7.9.2017 Četrtek 7.9.2017
2. E Četrtek 7.9.2017  
3. A Sreda 6.9.2017 Ponedeljek 4.9.2017
3. B Sreda 6.9.2017 Ponedeljek 4.9.2017
3. C Sreda 6.9.2017 Ponedeljek 4.9.2017
3 D   Ponedeljek 4.9.2017
4. A Sreda 6.9.2017  
4. B Sreda 6.9.2017  
4. C Sreda 6.9.2017  

Uradne ure učbeniškega sklada: vsak dan od 8. 9. 2016 do 30. 9. 2016, drugi glavni odmor od 1100 do 1120 in četrtek od 700 do 955