Sestanek šolske dijaške skupnosti

V četrtek, 14. 9. 2017, bo v učilnici C 111 ob 9.10 prvi sestanek šolske dijaške skupnosti (ŠDS).

 Dnevni red:

  1. Statut dijaške skupnosti in program dela
  2. Izvolitev predsednika in podpredsednika
  3. Izvolitev predstavnika v komisijo za kakovost ter predstavnika za šolski sklad
  4. Kandidatna lista dijakov – volitve v svet šole
  5. Organizacija maturantskega plesa
  6. Razno

Udeležba je obvezna za vse razredne predstavnike.

Mentorica dijaške skupnosti:  Ramona Arnuš