Strokovna ekskurzija v podjetje Fanuc (4.a/1, 4.b/1 in 4.c/1)

Okroznica-Fanuc