Vpis v srednjo šolo 2020/21

VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IN SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 je sprejet novi rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v prvi letnik srednje šole za šolsko leto 2020/2021.

 

ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik srednje šole prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 11. maja 2020.

Prijavnica za vpis v srednjo šolo je na voljo na spletni strani ministrstva na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Prijavo natisnete, jo izpolnite in podpisano (kandidat in starši, brez žiga in podpisa iz OŠ) pošljete priporočeno po pošti, ali skenirano oziroma fotografirano na elektronski naslov izbrane srednje šole, v vednost pa tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev izbrane srednje šole.

info@tscmb.si, ana.kotnik.krajnc@tscmb.si

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 25. maja 2020.

 

VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 30. junijem in 6. julijem 2020, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in načinu jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 6. julija 2020 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 14. julija 2020, do 15. Ure.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 16. julija 2020. Srednje šole bodo sprejemale prijave, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2020.