Vračilo izposojenega gradiva v šolsko knjižnico

V šolski knjižnici poteka vnos knjižnične zaloge ŠK TŠC Maribor v vzajemno bazo COBISS3.

Dijake in zaposlene pozivam:

  1. DIJAKI in ŠTUDENTI naj pred odhodom na počitnice obvezno vrnejo VSO IZPOSOJENO GRADIVO.
  2. Vse delavce šole prosim, da prinesete vso izposojeno gradivo.

Trenutna številka izposojenih enot v šolski knjižnici je 115.
S
troške manjkajočega gradiva uporabniki krijejo sami. Cena ene knjižnične enote je 8,5 evra.

Seznami izposojenega gradiva za DIJAKE in DELAVCE šole so bili razdeljeni danes, 21.5.2019.

Maribor, 21. maj 2019
Gaja Lašič, viš. knj.