Zapisnik sestanka Šolske komisije za zaključne izpite

Sklepi, ki so bili soglasno sprejeti, so:

  1. Kandidatom, ki so že opravili praktični del izpita ( izdelava izdelka oziroma opravljanje storitve ), se ta del ovrednoti v skladu s točkovnikom, ki je bil pripravljen ob izdaji sklepa. Sledi še oddaja dokumentacije oziroma poročila in zagovor.
  2. Za kandidate, ki še niso začeli z izvedbo praktičnega dela izpita niti v šoli niti v realnem delovnem okolju, se letos izpit iz izdelka oziroma storitve z zagovorom v celoti opravljajo v šoli.
  3. Če kandidati izdelka oziroma storitve zaradi izrednih razmer ne bodo mogli izvesti, se zanje spremeni način izvedbe izpita in ocenjevanja. Strokovni aktiv pripravi izvedbo delovnih preizkusov z zagovorom vključno s točkovnikom v skladu z izpitnim katalogom izobraževalnega programa tako, da bodo kandidati lahko izkazali poklicno usposobitev. Rok za pripravo je 12. 5. 2020. Koordinator je g. Branko Gregorc.
  4. V času, ko poteka izobraževanje na daljavo, mentorji na konzultacijah usmerjajo kandidate k izdelavi pripravljalnih del.

Celoten zapisnik sestanka

Vse informacije o ZI:

Zaključni izpiti