Zbiranje ponudb za dobavo blaga: Živila in prehrambeni izdelki po blagovnih skupinah – sklopih

DOKUMENTACIJA:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA,
  2. PREDRAČUN,
  3. ESPD XML.

Obravnavali bomo predračune, ki bodo vidni na spletnem portalu https://enarocanje.si dne 20.6.2018, od 12.00 do 13.00 ure. Vse nadaljnje informacije najdete v razpisni dokumentaciji,

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.