(ASM2) – obvestilo za predmeta PDV in KAT

Samo za naslednji teden je sprememba v urniku, in sicer je v ponedeljek, 25.3.2019, namesto PDV, predmet KAT (mag. Žigon), v četrtek, 28.3.2019 pa imate predavanja in vaje iz PDV (mag. Roškar).