Diplomiranje na daljavo

Študente obeh programov obveščamo, da je predavateljski zbor VSŠ TŠC Maribor 13.11.2020 sprejel navodila za zagovor diplom na daljavo kot dopolnilo k obstoječim pravilom o diplomiranju. Zagovori diplom bodo v prihodnje mogoči tudi na daljavo, vendar le v primeru, ko zagovor diplome na šoli ne bo izvedljiv iz opravičljivih razlogov (zaprtje šole, delo v tujini…). Zagovori diplomskih del potekajo na daljavo po predhodni odobritvi mentorja.

Obrazci, diplomiranje, praktično izobraževanje