Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih – sproščanje ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19 (rdeča faza)

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 9/2021; v nadaljevanju: odlok), ki ga je sprejela Vlada RS dne 20. 1. 2021, bo za študente od 26. 1. 2021 dalje dovoljeno opravljanje laboratorijskih vaj v višjih strokovnih šolah v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji, po predhodno opravljenem HAGT testiranju zaposlenih v zavodih iz navedenih regij.

Študentom, ki opravljajo laboratorijske vaje bo skladno z določili navedenega odloka dovoljeno bivanje v dijaških domovih.

Prepoved zbiranja  iz 1. člena odloka pa na podlagi 2. člena odloka med drugim ne velja za:

  • zaposlene v zavodih iz 2. člena odloka in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe),
  • člane organov zavodov iz prejšnjega člena,
  • izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.

Navedeno pomeni, da je v teh primerih dovoljeno opravljati naloge, povezane z nadaljevanjem izobraževanja in zaključevanjem višješolskega študijskega programa (priprava diplomske naloge in zagovor diplomske naloge, izpiti) v vseh regijah. Z izvedbo nujnih postopkov je mišljeno opravljanje nujnih obveznosti posameznih študentov.

Odlok v 3. členu ohranja zavezo zavodov s področja vzgoje in izobraževanja k doslednemu upoštevanju priporočenih smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Obveščamo vas, da bo za zaposlene (strokovni, administrativni in tehnični kader) organizirano hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV-2.