(STR1)-Obvestilo za predmet MTR

V sredo, 14.11.2018 vam ODPADEJO predavanja iz predmeta MTR (ga. Grešovnik).
Za nadomeščanje se boste dogovorili na naslednjih predavanjih.