Začasna prekinitev izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v VSŠ

Na podlagi sklepa Vlade RS 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje, bomo od ponedeljka, 16. marca do preklica začasno prenehali izvajati vzgojno-izobraževalno dejavnost, vključno s praktičnim izobraževanjem za študente 2. letnika višjega strokovnega izobraževanja.

Vsa dodatna navodila boste prejeli po elektronski pošti.

mag. Samo Čretnik, ravnatelj VSŠ