ZAGOVOR DIPLOMSKIH NALOG v torek, 9. 7. 2019 ob 16:00 uri v učilnici A 305

VRSTNI RED

 1. Mitja SERDINŠEK (S-R) (Določitev tehnologije izdelave osi turbine za koruzno sejalnico Pan agra)

Komisija:

 • Samo ČRETNIK – predsednik
 • Dragan GOGIĆ, mag. – mentor, član
 • Leon PERNAT- član
 1. Rok OZIMIČ (S-R) (Izdelava replike Tomosovega motocikla D6)

Komisija:

 • Samo ČRETNIK – predsednik
 • Leon PERNAT – mentor, član
 • Dragan GOGIĆ, mag.- član
 1. Nenad PETROVIĆ (S-R) (Priprava za upogibanje v podjetju ADK d.o.o.)

 Komisija:

 • Dragan GOGIĆ, mag.- predsednik
 • Samo ČRETNIK mentor, član
 • Leon PERNAT – član
 • Bojan ŠPES, univ.dipl.inž.str. – somentor, član