BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH OSEB

Usposabljanje organizira Medpodjetniški Izobraževalni Center (MIC) Tehniškega šolskega centra Maribor v okviru projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019« in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Programi usposabljanja:

  • Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)
  • Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku (angleški ali nemški jezik)
  • Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki

Posamezno usposabljanje obsega 50 šolskih ur in se bo izvajalo v mesecih SEPTEMBER – DECEMBER 2018, dvakrat na teden v popoldanskem času, od 16. do 19. ure, v prostorih TŠC Maribor.

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim osebam na področju tehniške stroke, ki:

  • so starejši od 45 let,
  • imajo zaključeno I. do V. stopnjo izobrazbe,
  • imajo težave pri sporazumevanju, pisanju in branju v nemškem ali angleškem jeziku,
  • imajo težave pri delu z računalnikom in uporabi mobilnega telefona
  • želijo razumeti in brati tehniško dokumentacijo (risati s programskim orodjem SOLIDWORKS), uporabljati merilno orodje in izdelati izdelek iz kovine z ročnim ali strojnim postopkom obdelave.

Vse dodatne informacije (prijava, vsebine programov) dobite na spletni strani,