Priprave na mobilnost ERASMUS+

Priprave izbranih dijakov na mobilnost v oktobru 2019 bodo potekale po naslednjem razporedu.

Udeležba na pripravah je obvezna! Morebitne dodatne informacije dobite pri vodji ERASMUS+ projekta.

Vodja ERASMUS+ projekta: Aleš Smole