21. 1. 2020: 4.a/1 in 4.b/1 – strokovna ekskurzija ( TEŠ, Toplarna Celje, Muzej premogovništva Slovenije )