23. 10. 2018 – 1.d/1 in 1.e/1: strokovna ekskurzija