23. 4. 2018: 2.a/1, 2.b/1 in 2.c/1 – naravoslovni dan