25. 4. oz. 26. 4. 2019 : 1.a/1, 1.b/1 in1.c/1 – Knjižnica Tezno in delavnica Učenje učenja