7. 5. oz. 9. 5. 2019: 1.a/2, 1.b/2, 1.c/2,1.d/2 in 1.e/2 – ogled Knjižnice Tezno