Dvig učbenikov za 2018 / 2019

Učbenike za šolsko leto 2018/19 si lahko izposodite pred začetkom šolskega leta, in sicer:

  • 24. 8. od 8.00 do 11.00
  • 27. 8. od 8.00 do 12.00
  • 29. 8. od 8.00 do 12.00
  • in 31. 8. od 8.00 do 12.00 ure v prostorih učbeniškega sklada.

Ob prevzemu učbenikov potrebujete POTRDILO O PLAČILU IZPOSOJEVALNINE