Javno naročilo – zbiranje ponudb za dobavo blaga: Živila in prehranski izdelki po blagovnih skupinah – sklopih

Tehniški šolski center Maribor objavlja javni razpis za dobavo živil in prehranskih izdelkov po blagovnih skupinah – sklopih. Razpis zajema obdobje dveh let. Prijavite se lahko na enega ali več sklopov.

DOKUMENTACIJA:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
  2. POGODBA O DOBAVI BLAGA
  3. SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA
  4. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
  5. VZORCI PREDRAČUNOV (popravek 1.6.2020)
  6. ESPD.XML

Obravnavali bomo predračune, ki bodo vidni na spletnem portalu https://enarocanje.si dne, 12.06. 2020 od 12.01 ure.
Kot predhodno dokazilo o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in neobstoju razlogov za izključitev naročnik zahteva izpolnjen ESPD.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.