Javno zbiranje ponudb za za izvedbo storitev prevoza gibalno oviranega otroka

DOKUMENTACIJA:

  1. DOKUMENTACIJA ZA ZBIRANJE PONUDB,
  2. VZOREC POGODBE.

Obravnavali bomo vloge, ki bodo oddane do petka,05. 07. 2019 do 12.00 ure. Vse nadaljnje informacije najdete v razpisni dokumentaciji,

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.