Obvestilo kandidatom – podelitev koncesije za energetsko prenovo na objektih TŠC Maribor

V sklopu javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor objavljamo razpisno dokumentacijo:

  1. Obvestilo kandidatom (podpisano)
  2. Projektna naloga ES (Tehniški šolski center Maribor)
  3. Program izvajanja koncesije (Tehniški šolski center Maribor)
  4. Načrt MKPE za celovito energetsko prenovo Tehniškega šolskega centra Maribor (novelacija)
  5. Načrt SOES za celovito energetsko prenovo Tehniškega šolskega centra Maribor
  6. PRILOGE – projektna naloga

Končni rok za prejem rešitve je 16.9.2019 do 10:00 ure.
Javno odpiranje rešitev bo potekalo na naslovu TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, dne 16.9.2019 ob 10:15 uri.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.