Razpisna dokumentacija – energetska prenova na objektih TŠC Maribor

V sklopu javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor objavljamo razpisno dokumentacijo:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV REŠITVE – KONKURENČNI DIALOG
  2. NAČRT MERJENJA IN KONTROLE PRIHRANKOV ENERGIJE ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV TŠC Maribor
  3. NAČRT STALNE OPTIMIZACIJE DELOVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
  4. PRILOGA 1 – Program izvajanja koncesije TŠC Maribor

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.