Vpis v visokošolske in univerzitetne študijske programe

Prijavo za vpis v dodiplomske študijske programe kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov.

1. Prijavni rok: 12. februar – 18. marec 2019

2. Prijavni rok: 22. avgust – 29. avgust 2019

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. september – 26. september 2019 do 12. ure.

 

Prijavo za vpis na visokošolske in univerzitetne študijske programe lahko oddate na dva načina:

 1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom – elektronsko izpolnjeno prijavnico natisnete, jo lastnoročno podpišete in jo pošljete priporočeno po pošti na naslov pristojnega visokošolskega zavoda, ki se izpiše na natisnjenem obrazcu prijave zgoraj levo.
 1. Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis). Vsak rezident Republike Slovenije si lahko brezplačno pridobi digitalno potrdilo SIGEN-CA. Potrdilo si lahko uredite na Upravni enoti v času uradnih ur. Za urejanje brezplačnega digitalnega potrdila SIGEN-CA potrebujete:
 • izpolnjen obrazec (https://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2.7.pdf). Pazite predvsem na točnost EMŠO podatka in e-naslova. Izpolnjen obrazec natisnete in podpišete, če ga izpolnjujete na roko, pišite z velikimi tiskanimi črkami.
 • osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).

 

V Upravni enoti Maribor to lahko storite na lokaciji Ulica heroja Staneta 1, v Sprejemno informacijski pisarni, soba 18 in na Krajevnih uradih Rače, Miklavž, Hoče in Duplek.

Uradne ure Sprejemno informacijske pisarne Upravne enote Maribor (soba 18):

 • ponedeljek, torek, četrtek – od 8. do 15. ure
 • sreda od 8. do 18. ure
 • petek od 8. do 13. ure.

Krajevni urad Duplek

 • torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure.

Krajevni urad Hoče

 • ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
 • sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.

Krajevni urad Miklavž na Dravskem polju

 • torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
 • četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure.

Krajevni urad Rače

 • ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
 • sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.

 

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2019/2020 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih je objavljen na spletni strani Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport, http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani