Erasmus+ KA103 2017, dodatna sredstva za udeležence mobilnosti s posebnimi potrebami

Upoštevajoč smernice Evropske komisije, ki predstavljajo sestavni del ECHE načel (možnost odhoda na mobilnosti tudi posebnim ciljnim skupinam, med drugim tudi udeležencem s posebnimi potrebami), so rezervirana določena sredstva za kritje dodatnih stroškov udeležencev s posebnimi potrebami. Za namen kritja dodatnih stroškov oseb s posebnimi potrebami je v pogodbenem letu 2017 za projekte KA103 tako rezerviranih 24.116 EUR. Več informacij…