Obvestilo o pogojnem vpisu in ponavljanju letnika

PONOVNI VPIS

Ponovni vpis v 1. letnik
Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20 KT. Pri tem mora opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja v celoti.

Ponovni vpis v 2. letnik
Študent/-ka lahko ponavlja 2. letnik, če ima:

  1. potrjeno dispozicijo diplomskega dela
  2. če ima opravljene študijske obveznosti (izpite) in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja v celoti.

 

Ponavljanje odobri študijska komisija Višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/-ke.

Vlogo za ponovni vpis v isti letnik morate v referat oddati najkasneje do 17. 9. 2019. Vsem, ki bo vloga pozitivno rešena, bo po pošti, na v vlogi naveden naslov, poslana kopija sklepa ter položnica za plačilo vpisnine, po e-pošti pa obrazci za vpis. Seveda ponovni vpis v 2. letnik ni obvezen. V primeru, da se za ponovni vpis ne odločite, imate status študenta še do konca meseca novembra 2019, nakar status izgubite.

 

VPIS V 2. LETNIK BREZ OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI

 Prošnjo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti morate OSEBNO v referat oddati: 

  • v ponedeljek, 16.9.2019 od 13:00 do 16:00 ali
  • v torek, 17. 9. 2019 od 8:00 do 11:30.

Izven navedenih terminov vloga ne bo sprejeta. K vlogi so obvezna priloga originalna dokazila, iz katerih bodo razvidni razlogi, ki so vam onemogočali opraviti vse zahtevane obveznosti. Prošnje bodo reševali ravnatelj in študijska komisija. Vsem, ki bo vloga pozitivno rešena, bo po pošti, na v vlogi naveden naslov, poslana kopija sklepa ter položnica za plačilo vpisnine, po e-pošti pa obrazci za vpis.

Vpisati se morate najkasneje do 30. 9. 2019.

Na vpis pridete v referat v času uradnih ur.