Vpis v 1. letnik – drugi prijavni rok

Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil izobraževanje:

– s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
– z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2018 na spletni stran šole in na http://www.vss-ce.com/vps.

PRIJAVA – REDNI ŠTUDIJ

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 27. avgusta do 31. avgusta 2018 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba,
Šolski center Celje,
Pot na Lavo 22,
3000 Celje. 

PRIJAVA – IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.
Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 30. oktobra 2018.