Javno naročilo – zbiranje ponudb: Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov TŠC Maribor

Tehniški šolski center Maribor objavlja javno naročilo za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov TŠC Maribor. Naročnik zbira ponudbe za obdobje treh let in sicer od 1.8.2020 do 1.8.2023. Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene pogodbe za celotno obdobje.

DOKUMENTACIJA:

  1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA (podpisan PDF, popravek 3.6.2020)
  2. VZOREC POGODBE
  3. OBRAZEC ZA PONUDBO
  4. PONUDBENI PREDRAČUN
  5. ESPD.XML

Obravnavali bomo predračune, ki bodo vidni na spletnem portalu https://enarocanje.si dne, 22.6.2020 od 12.00 ure.

Direktor:
Darko Kukovec, univ. dipl. inž.