B113 – učilnica za računalniško podprte tehnologije

Opis učilnice B113

Učilnica B113 je namenjena trem smerem izobraževanja (srednje strokovno izobraževanje, poklicno tehnično izobraževanje in študij strojništva).

Dijaki in študenti imajo na voljo 16 delovnih postaj Lenovo (i7, 16GB, SSD, 24″ monitor) in programsko opremo:

Za potrebe reverznega inženiringa (reverse engineering) se uporablja 3D skener Artec Spider s programsko opremo Artec Studio. Za potrebe izdelave modelov s pomoćjo 3D slojevitih tehnologij uporabljamo dva 3D tiskalnika:

  • Formlabs Forms2 (SLA tehnologija) skupaj s UV komoro za strjevanje izdelkov (post curing),
  • Cubify CubeX Trio (možnost tiska v 18 barvah, ABS in PLA materiali).