B114 – učilnica za CNC obdelave

Opis učilnice B114

Učilnica B114 je namenjena trem smerem izobraževanja (srednje strokovno izobraževanjepoklicno tehnično izobraževanje in študij strojništva).

Dijaki in študenti imajo na voljo 16 delovnih postaj in programsko opremo:

Za potrebe CNC obdelav se uporabljata dva didaktična CNC rezkalna stroja z izmenljivim krmiljem, in sicer: Emco Concept Mill 105 ter Emco Concept Mill 55. Prav tako se za potrebe CNC obdelav uporabljata dve didaktični CNC stružnici z izmenljivim krmiljem, in sicer: Emco Concept Turn 105 ter Emco Concept Turn 55.